ART Przyjaciele

Zbigniew Bajek

Urodził się w 1958 r. w Bojanowie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego; dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1984 r. Prowadzi Pierwszą Pracownię Interdyscyplinarną oraz przedmiot Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych. Od 1983 r. zatrudniony jest na
Wydziale Malarstwa na macierzystej uczelni. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora.
Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, realizuje instalacje oraz działania
parateatralne; zajmuje się również projektowaniem graficznym: projektuje plakaty, wydawnictwa albumowe, identyfikacje wizualne firm, znaki graficzne, itp.

Andrzej Banachowicz

Urodzony w 1952 r. polski artysta, profesor doktor habilitowany, zatrudniony na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studiował w latach 1973–1978 w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce prof. Jana Berdyszaka i w Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. W 1980 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego WSSP w Poznaniu. Prowadzi działalność badawczą dotyczącą zagadnień sztuki, jej  współczesnych przekształceń oraz przemian zachodzących w dziedzinach najnowszej rzeźby i tkaniny artystycznej.

Grzegorz Chojnacki

Urodzony w 1955 roku w Zgierzu. Studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale
Grafiki i Malarstwa w latach 1975-1980. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni profesora Leszka Rózgi oraz z malarstwa w pracowni profesora Stanisława Fijałkowskiego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W roku 2007 zostaje kierownikiem Pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Uprawia twórczość w zakresie grafiki artystycznej, projektowej i malarstwa. Profesor zwyczajny od 2006 roku, a w kadencji 2005-2008 rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wybrany
ponownie na to stanowisko w kadencji 2008-2012.

Jarosław Chrabąszcz

Urodzony w 1960 r. Ukończył studia w PWSSP ( obecnie ASP) w Łodzi, w 1987 roku. Od 1988 pracuje na tej uczelni jako pracownik dydaktyczny. Obecnie jako profesor nadzwyczajny prowadzi pracownię Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego na wydziale Sztuk Pięknych w ASP w Łodzi. Od 2021 roku jest dyrektorem Instytutu Malarstwa i Rysunku na tym wydziale. Uprawia malarstwo i rysunek.

Krzysztof Gliszczyński

Urodzony w 1962 r. Uzyskał dyplom w PWSSP w Gdańsku w 1987 r.
w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1984-87 założyciel i prowadzący
Studencką Galerię Wlot. W latach 1995-2002 założyciel i współprowadzący Galerię
Koło w Gdańsku. Pomysłodawca Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego
przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku. Dziekan Wydziału Malarstwa ASP
w Gdańsku w latach 2008-2012 Prorektor ds. rozwoju i współpracy ASP
w Gdańsku w latach 2012-2016. Tytuł profesora otrzymał w 2011 r. Obecnie
prowadzi III Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku.

Andreas Guscos

Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie wspólnie z Jakubem Palką i Martyną Miłowską prowadzi Pracownię Projektowania Wirtualnej rzeczywistości. Prowadzi działalność artystyczną oraz projektową w zakresie
projektowania graficznego, wzornictwa i architektury. Organizator Międzynarodowych Sympozjów na Temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA. W zakresie poszukiwań artystycznych interesuje się eksploracją niewidocznych przestrzeni oraz powiązań
pomiędzy sztuką, naturą, technologią i matematyką. Wystawiał i prezentował swoje prace w Polsce, Niemczech, Ukrainie, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Grecji, Włoszech, Francji, ZEA, USA, Hong Kongu, Izraelu, Japonii, Chinach i na Tajwanie.

Renata Jackowiak

Urodzona w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie UAP). Dyplom na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w pracowni prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Kwalifikacje I i II stopnia uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W okresie od 1990 – 2015 roku zawodowo związana z uczelniami Poznania. Od 2012 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Architektury. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestniczka ponad stu zbiorowych w kraju i za granicą.

Zbyněk Janáček

Urodzony w Czechach w 1957 roku. Pedagog i artysta grafik. Profesor sztuk pięknych w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Jest członkiem Związku Twórców Ostrawa, Klubu Otwartej Kultury (Ostrawa), Stowarzyszenia Q (Brno), Stowarzyszenia Grafików Czeskich Hollar (Praga) oraz Umělecká beseda w Pradze.

Robert Jundo

Urodzony w 1967 roku w Łodzi. Studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa
ASP w Łodzi. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki artystycznej. Stopień
naukowy doktora sztuki uzyskał w roku 2016, na Wydziale Grafiki i Malarstwa
w ASP Łodź. Profesor uczelniany w Instytucie Grafiki Artystycznej na Wydziale
Sztuk Pięknych ASP Łódź. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 2022 roku, na
Wydziale Sztuk Pięknych w ASP Łódź. Tworzy w dziedzinie grafiki, malarstwa
i architektury wnętrz. Prezentował swoje prace z zakresu grafiki i malarstwa na
kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jego dorobek artystyczny, naukowy
i dydaktyczny jest związany z zainteresowaniami dotyczącymi grafiki cyfrowej.

Gabriel Kołat

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi w latach 1977-84 r. Od 2008 r. prowadzi Pracownię Ilustracji i Komiksu, Preprodukcji Gier
i Filmów na Wydziale Sztuk Pięknych w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; jest to
jedyna pracownia tego typu w Polsce. Od 2014 r. jest profesorem tytularnym i nadal
pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi gdzie jest kierownikiem Pracowni Ilustracji
i Komiksu, Preprodukcji Gier i Filmów, kierownik Pracowni Rysunku i Ilustracji Książkowej oraz twórcą i kierownikiem Studiów Niestacjonarnych Ilustracji i Komiksu, Preprodukcji Gier i Filmów; pełnił funkcję kierownika Katedry Scenografii i Komiksu. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych

Bogusława Koszałka

Urodzona w Gryficach. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych (obecnie UAP) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni
rysunku prof. Wojciecha Müllera. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, zdobywczyni nagrody Grand Prix na IV Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” oraz nagrody Grand Prix na VII Międzynarodowym Biennale
Malarstwa i Tkaniny Unikatowej. Zajmuje się tkaniną unikatową i miniaturą tkacką oraz grafiką cyfrową. Interesują ją struktury o charakterze bionicznym jako formy organizujące przestrzeń. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych krajowych.

Andrzej Markiewicz

Urodzony w 1956 roku w Skarżysku-Kamiennej. Studia wyższe w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie w 1986 roku uzyskał dyplom magistra wychowania plastycznego w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mieczysława Hermana oraz pracowni grafiki prof. Stanisława Góreckiego.
Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową oraz malarstwem. Twórczość swą prezentował na wielu wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Bańska Bystrzyca, Czeskie Budziejowice) a także wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą (Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Grecja, USA, Japonia). Profesor, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Radomskiego.

Arkadiusz Marcinkowski

Urodził się w 1970 roku w Polsce. W 1991 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1995-1996 studiował w Holandii. W 1996 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zorganizował kilkanaście wystaw z zakresu grafiki i malarstwa sztalugowego oraz brał udział w wielu wystawach zagranicznych. Między innymi w Japonii, do której odbywa coroczne podróże i gdzie miał szereg wystaw w prestiżowych galeriach w Osace, Tokio, Kobe, Kioto, Yamanakadani, Kumamoto, Wakayama, Nakanojo, Takaruzaka, Sakai i Tamana. Był dziekanem na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2020 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego.

Adam Romaniuk

Urodził się w 1949 roku w Gliwicach. Ukończył katowicki Wydział Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1968–1973). Uzyskał dyplom w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Pietscha i w Pracowni Przestrzennego
Projektowania Graficznego prof. Gerarda Labusa. Od 1974 do 2023 roku był związany
z macierzystą uczelnią, od 2008 roku z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno -Humanistycznego w Radomiu, gdzie prowadzi Pracownię Cyfrografii. Uprawia grafikę warsztatową, grafikę cyfrową oraz projektową. Zorganizował ponad 90 wystaw
indywidualnych oraz brał udział w ponad 300 wystawach w kraju i za granicą

Michał Rybiński

Urodzony w 1982 roku w Częstochowie. Ukończył Wydział Grafiki Warsztatowej i Malarstwa na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) Dyplom w 2007 roku pod kierunkiem prof. Stefana Ficnera z grafiki warsztatowej i prof. Piotra C. Kowalskiego z malarstwa. Od roku 2008 asystent prof. Wojciecha
Ledera w ASP w Łodzi (Pracownia Malarstwa i Rysunku, Wydział Tkaniny
i Ubioru). Doktorat w 2013 w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. W 2018 roku zostaje wybrany na stanowisko prodziekana Wydziału
Malarstwa i Rysunku. Od października 2020 dziekan Wydziału Sztuk Pięknych

Dorota Sak

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) dyplom z wyróżnieniem
w 1990 r. Pracuje w macierzystej uczelni. W Instytucie Ubioru prowadzi Pracownię
Kompozycji w projektowaniu ubioru. W latach 1999-2002 była członkiem Rady
Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Od 2012 do 2016 roku pełniła funkcję kierownika Katedry Ubioru w ASP
w Łodzi. W 2014 roku założyła Galerię LOOK w Centrum Promocji Mody w Łodzi, którą
prowadziła do 2019 roku. W 2019 roku uzyskała tytuł profesora sztuki. Prace
prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą

Marek Sak

Urodzony w Tarnowie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom w Pracowni Litografii pod
kierunkiem prof. Jerzego Grabowskiego. Tytuł profesora uzyskał w 2015 roku.
Obecnie kieruje Pracownią Działań Artystycznych dla Wnętrz i Krajobrazu
w Instytucie Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Wielokrotnie był tutorem w programie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego “Gouda Polonia”. Pomysłodawca i kurator
międzynarodowych inicjatyw artystycznych, między innymi: warsztatów, konferencji, sympozjów, wystaw i plenerów, zarówno dla młodzieży jaki i profesjonalistów.

Marek Sibinský

Urodził się w 1974 roku w Frýdku-Místku. W 1997 roku ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego (katedra twórczości plastycznej–pracownia wolnej i stosowanej grafiki prof. Eduarda
Ovčáčka). W 2006 roku ukończył studium doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. W roku 2015
uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego

Piotr Stachlewski

Urodził się w 1964 roku w Łodzi. Studiował na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1983-1988. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja
Bartczaka. Od 1987 roku pracuje w macierzystej uczelni, w której obecnie kieruje Pracownią Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych. W 2015 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, ceramiki i fotografii. Jest członkiem Rady Uczelni ASP w Łodzi. Brał udział w ponad 170
wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Joanna Stefańska

Urodzona w 1966 roku w Poznaniu. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w PWSSP w Poznaniu w latach 1988-1993.
Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie architektury wnętrz i rysunku. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w latach 1992/1993. Stopień naukowy doktora sztuki uzyskała w roku 2008. na Wydziale Architektury Wnętrz i Designu Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki uzyskała w 2016 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentowała swoje prace z zakresu malarstwa i rysunku na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą

Agata Stępień

Urodzona w 1969 roku w Łodzi. W latach 1992-1997 studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego). Dyplom w 1997 roku na Wydziale Tkaniny i Ubioru
w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Górskiej, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego i Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Tadeusza
Śliwińskiego. Od 1997 roku pracownik dydaktyczny w macierzystej uczelni, na
stanowisku asystentki prof. A. Smoczyńskiego w Pracowni Sitodruku. Od 2011 roku kieruje Pracownią Sitodruku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała
w 2011 roku.

Katarzyna Słuchocka

Urodzona w Poznaniu w 1967 roku. Studiowała architekturę na Politechnice
Poznańskiej. Dyplom w 1991 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Architektury
Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.
Działalność w zakresie malarstwa, rysunku i sztuk wizualnych.

Zbigniew Szot

Urodził się w 1962 r. Artysta sztuk wizualnych. Studia w latach 1981-1986
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet
Artystyczny im. M. Abakanowicz) w Poznaniu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987 roku. Pracę jako asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz i prof. Anny Goebel rozpoczął w 1988 r. Od 1991 r. kontynuował ją w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006 r. wygrał konkurs na objęcie kierownictwa IX Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora. Od 2015 r. piastował stanowisko profesora zwyczajnego, a po reformie w szkolnictwa w 2018 r. – profesora

Maria Tymińska

Maria Tymińska jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim nauczycielem akademickim. Od lat pasjonuje się fotografią (głównie portretową, koncertową oraz kreatywną) i traktuje ją jako sztukę budzenia emocji, refleksji i zachwytu ulotną chwilą zjawisk otaczającego nas świata; chwilą, która często pozostaje niezauważona …

Za twórczość artystyczną Maria Tymińska w roku 2020 została uhonorowana Srebrnym Medalem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
Jest autorem i współautorem ponad 70.wystaw fotograficznych.
Jej prace były prezentowane w galeriach krajowych i zagranicznych.

Przemysław Wachowski

Urodził się w 1966 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP w Łodzi). Pracę w Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi rozpoczął wraz z ukończeniem studiów, prowadząc zajęcia z malarstwa
i rysunku. Jest kierownikiem Pracowni Praktyki i Teorii Koloru w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych. W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych, w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2019 pełnił funkcję dziekana tego wydziału. W latach 2019-2020 był dziekanem Wydziału
Sztuk Pięknych. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję rektora Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Ewa Żebrowska-Miśkiewicz

Polska artystka urodzona w Łodzi. Od 38 lat związana z Koszalinem i Szczecinem. Studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Łodzi. Dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej, technik wklęsłodruku u prof. Leszka Rózgi i fotografii u prof. Ireneusza Pierzgalskiego. W macierzystej uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi uzyskała doktorat
i habilitację. Twórczość w dziedzinie grafiki, malarstwa, rzeźby, fotografii.
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Autorka 40 wystaw indywidualnych i ponad
250 wystaw zbiorowych w Polsce, USA, Japonii. Profesor Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w Katedrze Architektury Krajobrazu.

Zdzisław Wiatr

Urodził się w 1960 r. w Głubczycach. Ukończył studia na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach, gdzie w 1986 uzyskał
dyplom z wyróżnieniem. W latach 1986-1987 był stypendystą Ministra Kultury
i Sztuki. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Plastyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Swoje prace wystawiał na licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju (m.in. na Międzynarodowym Triennale Grafiki
w Krakowie w latach 1991 i 2003, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach
w roku 2003) oraz za granicą, m.in. w Finlandii i Czechach.