ART PARASOL

Projekt „ART PARASOL”. Obejmuje działania programowe edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym w województwie łódzkim.

ART PARASOL to projekt Fundacji Madame Chromatique, którego głównym celem jest aktywizacja i edukacja społeczno-wychowawcza przez sztukę dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem edukacyjnym i społecznym na terenie województwa łódzkiego. Inicjatywa obejmuje systematyczną i ciągłą realizację działań artystyczno-edukacyjnych opracowanych merytorycznie przez artystów i animatorów lokalnie zaangażowanych w życie społeczne. Program działań ART PARASOLA obejmuje szeroki zakres działań w obrębie kultury i sztuki, edukacji oraz reintegracji społecznej, m.in.: warsztaty z zakresu sztuk użytkowych, historii sztuki, dziennikarstwa czy ekologii, warsztaty plastyczne i rozwojowe, warsztaty logopedyczne i dykcyjne dla uczniów i nauczycieli z emisji i higieny głosu, w oparciu o lektury szkolne oraz twórczość literackich patronów roku 2024.
Działania w ramach ART PARASOLA mają na celu przybliżenie jego uczestnikom rozmaitych narzędzi artystycznej ekspresji i wiedzy, poprzez stymulowanie kreatywności i otwartości na eksperyment. W rezultacie, w twórczości liczy się nie tylko efekt końcowy ale także droga, która do niego prowadzi.
Długofalowe działania edukacyjno-artystyczne umożliwiają przerwanie procesu wykluczenia społecznego, edukacyjnego i kulturowego. Przy tych założeniach ART PARASOL daje młodym ludziom szansę konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dla artystów i animatorów jest doskonałą platformą włączającą w działalność wspólnoty społecznej oraz pomagającą doświadczyć skuteczności własnych działań artystycznych i edukacyjnych.

Założeniem projektu jest stworzenie trwałej możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w kulturze i sztuce, wspieranie integracji społecznej lokalnie i międzyśrodowiskowo, silne i trwałe partnerstwa z instytucjami kultury, sztuki i nauki.