Fundacja Madame Chromatique

to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest promocja kultury i sztuki wysokiej w życiu codziennym ludzi oraz edukacja w zakresie roli kobiet sztuki w kształtowaniu światowego dziedzictwa kulturowego.

Poprzez szeroko zakrojoną działalność artystyczną, popularyzatorską, wydawniczą, wystawienniczą, aukcyjną, edukacyjną, społeczną zamierzamy (między innymi) stworzyć na mapie kulturalnej Polski, Europy, Świata – stałe wydarzenie ? Tydzień Sztuki Kobiet ? będące platformą wymiany myśli i idei.

Działania Fundacji dotykać będą obszarów szeroko rozumianej idei zrównoważonego rozwoju oraz współczesnego, dynamicznego świata pełnego sprzeczności, niewiadomych i nierozpoznanych przestrzeni w tym zagrożeń takich jak: katastrofa klimatyczna, przeludnienie czy nadmierna ekspansja człowieka.

Bliskie nam są także zagadnienia związane z problematyką nierówności społecznej, nietolerancji i dyskryminacji różnych grup społecznych.

Fundacja zamierza także wykorzystywać w swojej działalności najnowsze technologie VR NFT, dzięki którym spopularyzujemy dorobek artystyczny i duchowy Tamary Łempickiej oraz innych artystek wśród środowisk wykluczonych kulturowo, ze względu na wiek czy położenie geograficzne.

Założyciele i Członkowie Fundacja celebrują różnorodność. Wydarzenia organizowane pod skrzydłami Fundacji będą platformą wymiany różnorodnych opinii i perspektyw artystek znawców i koneserów sztuki z całego świata. Będą miały na celu podkreślenie znaczącej pozycji kobiet – artystek w kreowaniu współczesności. Będą także próbą wniesienia różnych artystycznych, edukacyjnych i społecznych akcentów do ustalonych koncepcji nowoczesności.

Festiwal Sztuki Kobiet – sztandarowe wydarzenie FMC – to będzie przestrzeń do wymiany idei z zakresu sztuk performatywnych, tańca oraz filmu, teatru, literatury i muzyki, nie zapominając również o najnowszych trendach w sztuce cyfrowej VR, AR oraz NFT.

Zapraszamy do współpracy i wsparcia oraz promocji naszej fundacji wszystkich miłośników sztuki, artystów oraz ludzi i inne organizacje którym promocja kultury i sztuki wysokiej jest bliska sercu.